Gotländska rosor

Tvättstugan

Tvättstugan är Barnarves äldsta hus. Den lär ha byggts i slutet av 1700-talet på en plats som heter Guffride i Alskogs socken, där finns fortfarande en husgrund som skulle kunne vara efter Tvättstugan. Den flyttades hit redan i samband med att Stora huset byggdes 1919, enligt uppgift på släde under vintern.

Ursprungligen var huset en så kallad parstuga; ett rum på var sida om ingången och en liten kammare rakt fram. Huset är ett bulhus med liggande bulor mellan stolpar och stående bräder på in- och utsidan och är ett fint gotländskt exempel denna på byggteknik. Därför är huset upptaget som kulturhistoriskt intressant hos Länsstyrelsen på Gotlan.

Behovet av daglig tvätt var förstås stort i den stora sex-barnsfamiljen och det ena av de två rummen samt den lilla kammaren iordningställdes till tvättstuga. Även idag finns här ställets tvättmaskin, men huset rymmer även Barnarves redskapsutrymme. Det andra rummet är fortfarande sovrum och här finns en extra sängplats för de som bor i Stora huset.

Ett litet omålat hus, ett brant tak täckt av gammalt tegel, rosor på var sida om den bruna dörren och på båda sidor ett fönster

Tvättstugan med blommande rosor

Ritning överTvättstugan