Gotländska rosor
Husen och tomten
Platsen

Barnarve - en släktgård i Ljugarn

År 1918 kom Elin och Yngve Larsson till Ljugarn och blev förälskade i den lilla byn vid havet. Sommaren därpå påbörjades bygget av det som skulle komma att bli Barnarve. Elin och Yngve fick sex barn och många barn och barnbarnsbarn, stället byggdes ut och utökades med fler hus allteftersom den stora familjen växte. På sin ålders höst skänkte de Barnarve i form av stiftelse till alla sina efterlevande.

Namnet Barnarve är en lek med orden arv och arve, arve är ett gotländskt ord som betyder gård. Över ön finns många gårdar och byar med namn som slutar på arve, i grannsocknarna finns till exempel Sigsarve och Alsarve. Gotlänningarna tyckte dock att de konstiga stockholmarna helt missuppfattat saken, inte kunde en gård ha ett sånt namn som Barnarve! Men Elin och Yngve lyssnade inte på dem, och deras sommarställe heter än idag Barnarve.